about rooyesh

 

 start of work  آغاز رویش 

گروه رویش نوین توس در روز سوم بهمن 1396 همزمان با تغییر نام شرکت استوار داده پردازان توس به رویش نوین کار و تجارت توس فعالیت خود را به صورت حقوقی آغاز کرد. نمونه کارهایی که ارایه شده است همگی توسط اعضای شرکت رویش نوین توس انجام شده است. عمده فعالیت های انجام شده در سال اول راه اندازی را فعالیت های مطالعاتی جهت دستیابی به آخرین تکنولوژی روز دنیا برای طراحی وب سایت و اپلیکیشن، تشکیل داد. در حال حاضر گروه رویش به عنوان مشاور بهره برداری تعدادی از استارت آپ های جوان فعالیت می کند.